Fabrikspaket

Fabrikspaket innehåller ( för den som vill bygga själv)
1. Dokumentation
– Grund planer och ritningar
– Hus planer, vyer, ritningar

2. Väggkonstruktioner
– Ytterväggelement med värmeisolering (250 mm PAROC stenull), insidan täckt med förstärkt CYPROC panel, utsidan täckt med vindskyddsskivor
– Grundbalkar, avskiljnings- och tätningsremsor
– Bärande mellanväggs vertikala stolpar
– Bärande mellanväggs horisontala stolpar
– Balkar som bär taket
– Alla övriga bärande stolpar, balkar, loggar, till exempel polar för balkonger och utstickande delar, beroende på hustyp.

3. Fönster – Skaala
– Vita MSE – aluminium – trä fönster, selektivglas med argonfyllning, spröjs.
– 3-glas, dubbla ram, tjocklek 170 mm
– Dubbla isoleringsrutor ute och inne
– Fönstren färdigmonteras i konstruktionen i fabriken

4. Dörrar
– Ytterdörr (Skaala) med Abloy LC-100 lås
– Färjat timmer (vit)
– Värmeisolerad
– Fönster ovanpå dörren
– Dörren färdigmonteras i konstruktionen i fabriken
– Balkongdörr (Skaala) med Abloy LC-100 lås
– Färjat timmer (vit) med glasfönster
– Värmeisolerad
– Fönster ovanpå dörren
– Balkongdörren färdigmonteras i konstruktionen i fabriken

5. Mellantaks konstruktion
– Mellantaks bjälkar

6. Tak konstruktioner
– Takstolar tillsammans med fästen och stödredskap
– Överkantsfortsättningar på takstolar
– Underlag
– Luftningsläkt

7. Material
– Ångspärr (byggfolie)
– Takfots stödkonstruktioner

8. Kvalité
– Motsvarar kraven i ISO 9001
– Allt motsvarar byggproduktdirektivet och CE märks
Garanti
Omatalo OY ger 10 år garanti på bärande konstruktion

I fabrikspaket ingår inte
– Bygglov
– Grund
– Tak och inneväggars isolering
– Mellantak och inneväggars gipsskivor
– Innedörrar
– Takfönster
– Tak och fasadtäckning
– Kaminer, skorsten
– Trappor
– Inredningsmaterial
– Möbler och vitvaror
– El, ventilation, värme och anda arbeten

All ovanstående kan dock beställas genom våra partners. Fabrikspaket passar den som vill bygga och göra det mesta själva.